Kategorijos

Gamintojai

Naujienlaiškis


Taisyklės ir naudojimosi sąlygos

1. www.printneta.lt (UAB "Kopijavimo sistemos") internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Parduotuvėje.

2. www.printneta.lt (UAB "Kopijavimo sistemos") turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU". Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4. www.printneta.lt (UAB "Kopijavimo sistemos") atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 
2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. printneta patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 
3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo laikas iš galimų pristatymo laiko variantų, nurodomų valandų intervalu. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti nurodytu adresu.
 
4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su www.printneta.lt Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas www.printneta.lt admninistracijai. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna parduotuvės administracija. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir UAB "Kopijavimo sistemos" yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai parduotvės administracija gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.
 
6. Klientui pateikus užsakymą, www.printneta.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 
7. UAB "Kopijavimo sistemos" gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir UAB "Kopijavimo sistemos" vykdymo pradžios momentu.
 
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas www.printneta.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 
9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 
10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
 

Kitos nuostatos

1.  Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis www.printneta.lt svetaine bus ribojamos.
 
2.  Svetainės šeimininkai įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos konfidencialios informacijos trečiosioms šalims.
 
3.  www.printneta.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
 
4. Draudžiama:
 
  4.1. Kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško svetainės savininko sutikimo;
  4.2  Naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti www.printenta.lt sistemos veiklą.
 
5. Nurodydami savo duomenis, naudokite lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.
 
6.  Registruodamiesi privalote nurodyti savo telefono numerį. Prieš išsiųsdami pirmąjį užsakymą mes visada susisiekiame su klientais.
 
7.  Mes pasiliekame teisę:
 
7.1. Koreguoti puslapyje esančią informaciją; atsiradus naujiems www.printneta.lt svetainės taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
7.2. Riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
7.3. Asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn
 
8.  Prekių kiekiai yra riboti.

SVARBU! Pranešimas dėl  Covid-19 viruso ir apsaugos   


Susisiekite su mumis telefonu

Darbo laikas: I-IV 8:00 - 17:00 V- 8:00 - 15.45 VI - VII - Nedirbame

Rašykite mums el. paštu

Norite įsigyti kaip įmonė? Išankstinės sąskaitos generavimui rašykite s.kiskiunas@k-s.lt


 


MES SU JUMIS JAU 23-EJUS METUS!


Įmonės rekvizitai:
UAB "Kopijavimo sistemos"
Įmonės kodas: 123632266
PVM mokėtojo kodas: LT236322610
Adresas: S. Žukausko g. 33, LT-09129 Vilnius
------------------------
Ofiso tel. nr: +370-52 1111 33


Naujos prekės